black_angel

25 tekstów – auto­rem jest black_an­gel.

Mówisz że masz w niego wy­lane, ale w głębi ser­ca bar­dzo go kochasz.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 lipca 2010, 21:09

Spałabym spo­koj­nie wiedząc że jes­teś przy mnie i już nig­dy mi nie uciekniesz.! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 czerwca 2010, 21:17

Za­kochać się jest łat­wo. Trud­niej jest za­pom­nieć. Jeszcze trud­niej jest za­pom­nieć o oso­bie z którą spędza­my czas. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 czerwca 2010, 19:44

Broń wy­celo­wana w ko­goś może obrócić się w naszą stronę. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 czerwca 2010, 18:54

W dzi­siej­szych cza­sach bez­senność spo­wodo­wana jest za­kocha­niem . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 czerwca 2010, 17:54

Po­kochać ko­goś to zro­bić krok w niez­na­ne . 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 czerwca 2010, 18:38

Chciałabym cofnąć się o kil­ka dni i zmienić kieru­nek .. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 czerwca 2010, 19:24

Nig­dy nie spoglądaj wstecz. Przeszłość to kraina koszmarów. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 maja 2010, 21:13

Życie to ciągła wal­ka do której trze­ba się dob­rze przygotować. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 maja 2010, 17:01

Będąc na szczy­cie masz tyl­ko jedną drogę..w dół. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 maja 2010, 18:50
black_angel

Szepcze najciszej.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność